Klasztor w Krakowie Français

Español

English

Kapituła Generalna Prowincja Polska Klasztor w Krakowie  
Św. Jacek Kontakt Strony Dobrodzieje--->ZOBACZ ZDJĘCIA

Pierwsi dominikanie przybyli do Krakowa z Bolonii w 1222 roku, a sprowadził ich biskup Iwo Odrowąż. Przejęli oni kościół Świętej Trójcy, przy którym w 1223 roku został erygowany klasztor. W 1250 roku przystąpiono do budowy obecnej, większej świątyni. Od około XV wieku kościół był wielokrotnie przebudowywany. Straszliwy pożar Krakowa w 1850 roku zniszczył także klasztor i kościół. Po pożarze przystąpiono do kompleksowej restauracji świątyni.

Kościół Trójcy Świetej w Krakowie Kościół dominikanów to ceglano-kamienna wysmukła trójnawowa bazylika w typie filarowo-skarpowym z wydłużonym prezbiterium, zamkniętym ścianą prostą. Wśród wielu kaplic najbardziej godną uwagi jest Kaplica św. Jacka, w której znajduje się marmurowy grób pierwszego polskiego dominikanina, założyciela Prowincji Polskiej. Inną godną wspomnienia jest Kaplica Różańcowa, gdzie umieszczono obraz Matki Bożej Różańcowej.

Klasztor w Krakowie Obecnie w klasztorze mieści się Kolegium Filozoficzno-Teologiczne, dom formacji, biblioteka studium oraz archiwum Prowincji. W klasztornych pomieszczeniach spotykają się studenci (Beczka), młodzież szkół średnich (Przystań), tercjarze dominikańscy, grupa modlitewna (Wspólnota św. Jacka), duszpasterstwo osób niepełnosprawnych (Klika) i wiele mniejszych grup modlitewno-formacyjnych. Bracia stałą opieką duszpasterską obejmują również mniszki i siostry dominikanki, środowiska akademickie, rodziny oraz narzeczonych. Codziennie przez cały dzień w Bazylice Świętej Trójcy trwa posługa sakramentu pojednania.